Jautājumi un atbildes

1. KĀ PIERAKSTĪTIES UZ PIEŅEMŠANU?
2. VAI VARU IESNIEGT DOKUMENTUS IEBRAUCĒJA VIETĀ?
3. VAI VARU IESNIEGT DOKUMENTUS PAR PERSONU GRUPU? CIK APMEKLĒJUMIEM MAN IR JĀPIERAKSTĀS TIEŠSAISTES PIERAKSTĪŠANĀS SISTĒMĀ UN KĀ DATUS NORĀDĪT?
4. VAI JĀPIERAKSTĀS UZ PIEŅEMŠANU, LAI SAŅEMTU PASI?
5. VAI VARU IESNIEGT DOKUMENTUS UZREIZ DIVĀM VĪZĀM?
6. VAI VARU SAŅEMT INFORMĀCIJU PAR MAN NEPIECIEŠAMO VĪZAS VEIDU?
7. KĀDS APDROŠINĀŠANAS VEIDS MAN NEPIECIEŠAMS?
8. KĀDOS GADĪJUMOS NEPIECIEŠAMA IZZIŅA PAR NEGATĪVIEM HIV ANALĪŽU REZULTĀTIEM?
9. KĀDUS DOKUMENTUS UN KĀDOS GADĪJUMOS DRĪKST IESNIEGT TIKAI ORIĢINĀLUS?
10. KURU VALSTU PILSOŅIEM NAV NEPIECIEŠAMA VĪZA IEBRAUKŠANAI KRIEVIJAS FEDERĀCIJĀ?
11. NEESMU EIROPAS SAVIENĪBAS PILSONIS. KĀDI IR VĪZAS SAŅEMŠANAS NOSACĪJUMI?
12. KĀDI DOKUMENTI NEPIECIEŠAMI AUSTRĀLIJAS, ASV, LIELBRITĀNIJAS, KANĀDAS UN GRUZIJAS PILSOŅIEM?
13. CIK DIENAS VAR CEĻOT AR TŪRISMA VĪZU?
14. VEIKŠU PĀRSĒŠANOS KRIEVIJAS LIDOSTĀ. VAI MAN NEPIECIEŠAMA TRANZĪTA VĪZA?
15. GRASOS DOTIES CEĻOJUMĀ PA KRIEVIJU AR AUTOMAŠĪNU. KĀDI PAPILDU DOKUMENTI MAN IR NEPIECIEŠAMI?
16. VAI VARU SAŅEMT VĪZU PAĀTRINĀTĀ KĀRTĪBĀ? KĀDI IR VĪZU IZSNIEGŠANAS TERMIŅI?
17. KĀ REĢISTRĒTIES PĒC APMEŠANĀS VIETAS KRIEVIJĀ?


1. KĀ PIERAKSTĪTIES UZ PIEŅEMŠANU?

Vīzu centrā iespējami dažādi pieraksta veidi. Jūs varat:

- pierakstīties patstāvīgi, izmantojot tiešsaistes pieraksta sistēmu;
- zvanīt uz vienu no mājas lapā norādītajiem tālruņa numuriem un pierakstīties ar operatora palīdzību;
- doties uz vīzu cetru un personīgi tur pierakstīties.


2. VAI VARU IESNIEGT DOKUMENTUS IEBRAUCĒJA VIETĀ?

Jā. Dokumentu iesniegšanas bŗīdī Jums būs jauzrāda pienācīgi noformētu(notarialu apstiprinātu) pilnvaru no vīzas pieteicēja. Precīzākas informācijas saņemšanai griežaties pie mūsu operatoriem.


3. VAI VARU IESNIEGT DOKUMENTUS PAR PERSONU GRUPU? CIK APMEKLĒJUMIEM MAN IR JĀPIERAKSTĀS TIEŠSAISTES PIERAKSTĪŠANĀS SISTĒMĀ UN KĀ DATUS NORĀDĪT?

Lūdzu, izlasiet elektroniskās pieraksta sistēmas lietošanas noteikumus:

 1. Katram vīzu centra apmekletājam jāveic iepriekšējais pieraksts dokumentu iesniegšanai un jāievero punktualitāte.
 2. Dokumenti vīzas pieteikuma izskatīšanai var tikt iesniegti ne agrāk par 3 mēnešiem līdz plānotai izbraukšanai.
 3. Pieraksta veidošanas laikā norāda tieši tās personas datus, kura atnāks uz vīzu centru, arī gadījumā ja dokumenti tiek iesniegti pēc pilnvaras par citu personu.
 4. Pieraksta laiks sastāda 15 minūtes un ir paredzēts vienas dokumentu paketes apstrādei, ja datumi un iebraukšanas mērķi sakrīt var tikt apstrādātas divas dokumentu paketes.
 5. Sniedzot no trim līdz piecām dokumentu paketēm apmekletājam jāveic divi pieraksti pēc kārtas.
 6. Sniedzot vairāk par piecām dokumentu paketēm apmekletājam nepieciešams iepriekš saskaņot apmeklējuma, sūtot pieprasījumu uz e–pastu info@ifs-latvia.com
 7. Gadījumā ja nevarat ierasties pieteiktā laikā, var pārnest pierakstu uz citu brīvu laiku/datumu vai atcelt pierakstu, izmantojot elektroniskā pieraksta apstipinājuma saikni vai sistemas izvēlni.
 8. Kavējuma gadījumā pieraksts uz pieņemšanu tiek anulēts.Pieteicejs var tik apkalpots taja pat dienā “dzīvās rindas kartībā”.

4. VAI JĀPIERAKSTĀS UZ PIEŅEMŠANU, LAI SAŅEMTU PASI?

Nē. Pases Krievijas vīzu centrā tiek izsniegtas katru dienu no (laiks) 09:00 līdz 17:00 rindas kārtībā.

Iesniedzot dokumentus, operators paziņo pases saņemšanas datumu un aptuvenu laiku. Lai neveidotos rinda, lūdzam saņemt pases laikus!


5. VAI VARU IESNIEGT DOKUMENTUS UZREIZ DIVĀM VĪZĀM?

Nē. Saskaņā ar Krievijas likumiem vienam vīzas pieteicejam nevar būt vienlaicīgi atvērtas divas spēkā esošas vīzas.

Ja Jūsu pasē jau ir spēkā esoša vīza (piemēram, neizmantota vienreizējā vīza vai divreizējā vīza, uz kuras pamata esat iebraucis valstī tikai vienu reizi, vai neizmantota daudzkārtējā vīza), mēs iesakām iesniegt dokumentus jaunas vīzas noformēšanai ne ātrāk kā 10 dienas pēc iepriekšējās vīzas derīguma termiņa beigām.


6. VAI VARU IESNIEGT DOKUMENTUS UZREIZ DIVĀM VĪZĀM?

Informācija par vīzas veidiem ir pieejama Krievijas vīzu centra mājas lapā sadaļā „Vīzu veidi” vai Krievijas Federācijas vēstniecības Latvijā mājas lapā.


7. KĀDS APDROŠINĀŠANAS VEIDS MAN NEPIECIEŠAMS?

Apdrošināšana kompensē izdevumus, kas saistīti ar pēkšņām slimībām vai nelaimes gadījumiem ārpus personas mītnes valsts:

- neatliekamās medicīniskās palīdzības, slimnīcas un medicīniskās ārstēšanas izdevumus, kā arī izmaksas par medikamentu iegādi;
- saslimšanas gadījumā apdrošinātās personas pārvešanas izdevumus uz mītnes valsti;
- apdrošinātās personas līdzbraucēja izmitināšanas un uzturēšanās izmaksas;
- izdevumus par apbedīšanu vai mirstīgo atlieku pārvešanu uz mītnes valsti, ja nelaimes gadījuma rezultātā iestājusies apdrošinātās personas nāve.

Lai noformētu Krievijas Federācijas vīzu, ir jāiesniedz vēstules oriģināls, kas apstiprina, ka uzņēmuma, kam ir līgums ar Krievijas partneri par abpusēju apdrošināšanas saistību izpildi, izdotā polise ir spēkā esoša.

Vēstulē jābūt norādītam apdrošinātās personas kontakttālrunim un uzvārdam.

Apdrošināšanas polisei jābūt derīgai visā Krievijas teritorijā visu uzturēšanās laiku.

Pilsoņiem, kas pieprasa daudzkārtēju vīzu uz gadu, ir pietiekami uzrādīt apdrošināšanas polisi, kas derīga pirmās ieceļošanas reizes laikā.

Pienācīgi noformētu apdrošināšanu, kas atblilst visām likumdošanas normām var noformēt vīzu centrā.


8. KĀDOS GADĪJUMOS NEPIECIEŠAMA IZZIŅA PAR NEGATĪVIEM HIV ANALĪŽU REZULTĀTIEM?

Izziņa par negatīviem HIV analīžu rezultātiem ir nepieciešama visām personām, kas pēc Krievijas Iekšlietu ministrijas Galvenās migrācijas lietu pārvaldes Teritoriālaja orgāna uzaicinājuma pieprasa darba vai mācību vīzu (vienreizēju, divreizēju vai daudzkārtēju), jo šīs vīzas ir iespējams pagarināt Krievijas teritorijā.

Tāpat izņēmums ir personas, kuras pieprasa pagaidu uzturēšanās vīzu, t.i. ilglaicīgu vīzu. Pamats: 1995. gada 30. marta Federālais likums Nr. 38-ФЗ „Par brīdinājumu par cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) izplatību Krievijas Federācijā”, kas nosaka, ka ārvalstniekiem ir jāuzrāda izziņa, ja to paredzamais uzturēšanās laiks Krievijā ir ilgāks par 3 mēnešiem. Izziņas derīguma termiņš ir 3 mēneši.


9. KĀDU DOKUMENTU ORIĢINĀLI IESNIEDZAMI OBLIGĀTI UN KĀDOS GADĪJUMOS?

Jāuzrāda šādu dokumentu oriģināli:

• pase, kas ir derīga vēl vismaz 6 mēnešus pēc vīzas derīguma termiņa beigām;
• vīzas pieteikuma anketa, kas izdrukāta un ko parakstījis iesniedzējs. Parakstam jāatbilst pasē redzamajam parakstam;
• fotogrāfija;
• uzaicinājums, pieprasot daudzkārtēju vīzu. Noformējot jebkuras privātās, kā arī daudzkārtējas darba, mācību, humanitārās vai darījumu vīzas uz Krievijas Iekšlietu ministrijas Galvenās migrācijas lietu pārvaldes Teritoriālaja orgāna dienesta uzaicinājuma pamata, ir obligāti jāuzrāda uzaicinājuma oriģināls;

Uzmanību! Ja izskatīšanai iesniegtas dokumentu kopijas, konsulārā iestāde ir tiesīga pieprasīt šo dokumentu oriģinālus.

• Krievijas Iekšlietu ministrijas Galvenās migracijas lietu pārvaldes izsniegtā ielūguma kopija var tikt pieņemta tikai gadījumos, ja tiek noformēta vienkārtēja vai divkārtēja darījumu  vai humanitārā vīza, ar norunu ka nepieciešamības gadījumā Konsulārā iestāde var pieprasīt uzrādīt ielūguma  oriģinālu;

• medicīniskās apdrošināšanas polise.


10. KURU VALSTU PILSOŅIEM NAV NEPIECIEŠAMA VĪZA IEBRAUKŠANAI KRIEVIJAS FEDERĀCIJĀ?

Vīza ieceļošanai Krievijas Federācijā nav nepieciešama to valstu pilsoņiem, ar kurām Krievija noslēgusi savstarpēju vienošanos par vīzu režīma atcelšanu vai atvieglošanu.

Bez vīzas drīkst veikt tikai īslaicīgus braucienus (ne ilgāk kā 90 dienas ikreizējā 180 dienu periodā). Ja nepieciešama ilgāka uzturēšanās Krievijā, jānoformē attiecīga ilglaicīgā vīza.

Tāpat vīza nav nepieciešama iebraukšanai un izbraukšanai programmas „72 stundas bez vīzas” ietvaros (ar prāmi).


11. NEESMU EIROPAS SAVIENĪBAS PILSONIS. KĀDI IR VĪZAS SAŅEMŠANAS NOSACĪJUMI?

To valstu pilsoņi, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis, var pieteikties Krievijas Federācijas vīzai tikai ar tūrisma uzņēmuma, Krievijas Iekšlietu ministrijas Galvenās migrācijas lietu pārvaldes Teritoriālaja orgāna vai Ārlietu ministrijas uzaicinājumu.

Turklāt, ja uzaicinājumā norādīta apmešanās vieta Latvija, jāuzrāda dokumenti, kas apstiprina apmešanās likumību valstī.

Migrācijai bīstamu valstu pilsoņi var pieteikties vīzai tikai personīgi, ja tie uzrāda uzturēšanās atļauju Latvijā, kā arī atpakaļceļa biļeti. Šai gadījumā nav nepieciešama apdrošināšana, tomēr jārēķinās ar paildzinātu pieteikuma izskatīšanu.


12. KĀDI DOKUMENTI NEPIECIEŠAMI AUSTRĀLIJAS, ASV, LIELBRITĀNIJAS, KANĀDAS UN GRUZIJAS PILSOŅIEM?

Visu nosaukto valstu pilsoņiem ir jāaizpilda vīzas pieteikuma anketa uz divām lappusēm.

Austrālijas pilsoņiem jāiesniedz izsmeļoša autobiogrāfija (ar tulkojumu krievu valodā).

Vīzas noformēšanas termiņi Gruzijas pilsoņiem nevar būt saīsināti nekādos apstākļos.

Vīza var tikt noformēta tikai uz Krievijas Iekšlietu ministrijas Galvenās migrācijas lietu pārvaldes Teritoriālaja izsniegta ielūguma vai arī Krievijas Ārlietu ministrijas lēmuma pamata. Iesniedzot dokumentus vīzai Gruzijas pilsoņiem ikkreiz nepieciešams uzrādīt ilgtermiņa uzturēšanas atļauju Latvijas Republikā.

Uzmanību! Dotās prasības var tik mainītas.Ja Jūs esat kādas augstākminētas valsts pilsonis, konsultējaties ar mūsu operatoriem aktuālas informācijas saņemšanai.

Visu nosaukto valstu pilsoņiem, noformējot daudzkārtēju vīzu, jāiesniedz divi anketas eksemplāri. Otrs eksemplārs var būt kopija.


13. CIK DIENAS VAR CEĻOT AR TŪRISMA VĪZU?

Ar tūrisma vīzu var atrasties Krievijā uz laiku līdz vienam mēnesim (30 dienas).


14. VEIKŠU PĀRSĒŠANOS KRIEVIJAS LIDOSTĀ. VAI MAN NEPIECIEŠAMA TRANZĪTA VĪZA?

Ja pārsēšanas notiek tranzīta zonas teritorijā 24 stundu laikā vai nemainot terminālu, tranzīta vīza nav nepieciešama. Taču šādā gadījumā jūs nedrīkstat pamest lidostu, lai apmeklētu pilsētu.

Pārsēšanās gadījumā tranzīta vīza nepieciešama tikai tad, ja pasažieris atrodas tranzīta zonā ilgāk par 24 stundām vai iziet ārpus tranzīta zonas (piemēram, dodas uz citu terminālu vai pārsēžas no starptautiskās uz iekšzemes līniju).

Iegādājoties biļeti, Krievijas vīzu centrs iesaka jautāt pārvadātājam, vai šajā maršrutā nepieciešama tranzīta vīza. UZMANĪBU! Nepieciešamības gadījumā tranzīta vīzu var noformēt lidostas konsulārajā punktā.


15. GRASOS DOTIES CEĻOJUMĀ PA KRIEVIJU AR AUTOMAŠĪNU. KĀDI PAPILDU DOKUMENTI MAN IR NEPIECIEŠAMI?

Jāsaprot, ka tranzīts ar automobili un ceļojums ar automobili ir atšķirīgi jēdzieni.

Tranzīts ir nepieciešamība šķērsot Krievijas teritoriju pa īsāko maršrutu, piemēram, ja citādi nav iespējams nokļūt mērķa valstī vai tas aizņemtu ilgāku laiku. Pārbraucienam nepieciešamais laiks tiek noteikts, pieņemot, ka vidēji diennaktī pa īsāko maršrutu tiek veikti 500 km (to varat pārbaudīt, piemēram, izmantojot Google maps).

Ceļojums ar automobili pa jebkādu maršrutu Krievijas teritorijā tiek uzskatīts par parastu braucienu vai autotūrismu. Šādā gadījumā vīzas noformēšanai jāuzrāda apmešanās vietu viesnīcu vaučeri vai jebkuras Krievijas Federācijas Ārlietu ministrijas tūrisma organizācijas apstiprinājums par ārvalstu tūrista uzņemšanu. Attiecīgā organizācija izvēlēsies jums optimālo maršrutu un apmešanās vietas (viesnīcas maršruta ceļā). Brauciena mērķis šādā gadījumā ir „autotūrisms”.

Automašīnas dokumenti un apdrošināšana nav nepieciešami vīzas noformēšanai, tomēr tie būs vajadzīgi uz robežas un ceļojuma laikā.


16. VAI VARU SAŅEMT VĪZU PAĀTRINĀTĀ KĀRTĪBĀ? KĀDI IR VĪZU IZSNIEGŠANAS TERMIŅI?

Pašlaik saņemt humanitāro vīzu paātrinātā kārtībā var tikai īpašos gadījumos (tuva radinieka nāve vai smaga slimība, steidzama hospitalizēšana) vai ar konsulārās iestādes atļauju.

Vīzas iesniegumu izskatīšanas termiņš paātrinātā kārtībā ir līdz 5 darba dienām.

Uzmanību: pēdējā mirkļa biļetes un vēlēšanās steidzami ieceļot Krievijā nav pietiekams pamatojums vīzas saņemšanai paātrinātā kārtībā. Lūdzu, plānojiet ceļojumu laikus!

Aizpildot anketu, lūdzam pievērst uzmanību jautājumam par dokumentu iesniegšanas vietu. Ja plānojat iesniegt dokumentus vīzu centrā, izvēlieties variantu „Vīzu centrs”. Ja dokumentus iesniegsiet konsulārajā iestādē, atzīmējiet variantu „Ģenerālkonsulāts”. Ja, aizpildot anketu, izvēlējāties vienu variantu (piemēram, „Vīzu centrs”), bet dokumentus iesniedzat citur (piemēram, Ģenerālkonsulātā), jūsu anketa netiks apstrādātas.

Izvēlētā dokumentu iesniegšanas vieta tiek norādīta izdrukātajā anketā (augšdaļā zem anketas numura).


17. KĀ REĢISTRĒTIES PĒC APMEŠANĀS VIETAS KRIEVIJĀ?

Pēc Jūsu iebraukšanas Krievijas Federācijā septiņu darba dienu laikā notiek reģistrēšanās un Krievijas Iekšlietu ministrijas Galvenās migrācijas lietu pārvaldes Teritoriālaja orgāna informēšana par Jūsu ierašanos apmešanās vietā Krievijā. Pie kam visus procesus, kas saistīti ar reģistrēšanos un noņemšanu no uzskaites veic Pieņemošā puse.

 Pēc ierašanās apmešanās vietā nepieciešams uzrādīt Pieņemošai pusei pasi un migrācijas karti, kas aizpildīta iebraucot Krievijas Federācijā.

Par Pieņemošo pusi drīkst būt kā Krievijas pilsoņi, tā arī pastāvīgi dzīvojoši ārvalstu pisloņi Krievijas Federācijā un bezvalstnieki (kuriem ir uzturēšanās atļauja), tāpat, juridiskas personas, to filiāles vai pārstāvniecības, kurās Jūs faktiski dzīvojat (uzturaties) vai strādājat.

Apmetoties viesnīcā Pieņemošā puse ir viesnīcas administrācija, kas vienas diennakts laikā ziņo Krievijas Iekšlietu ministrijas Galvenās migrācijas lietu pārvaldes Teritoriālaja orgānam par Jūsu ierašanos, kā arī veic visas nepieciešamās darbības saistībā ar ārvalstu pilsoņu reģistrāciju un nes pilnu atbildību par uzturēšanās noteikumu ievērošanu.

Jums izbraucot no Krievijas Pieņemošai pusei vienas diennakts laikā jāziņo par to attiecīgajā Krievijas Iekšlietu ministrijas Galvenās migrācijas lietu pārvaldes Teritoriālaja orgānā pēc uzņēmuma (iestādes) atrašanās vietas nosūtot (nododot) paziņojuma par ierašanos noplēšamo veidlapas daļu, lai noņemtu Jūs no uzskaites pēc apmešanās vietas.

 

 1. Kā saņemt pakalpojumu uzskaites reģistrēšanā
  Iespēja iesniegt pieteikumus:
  • Personīgi
  • Ar likumīgā pārstāvja starpniecību
  • Caur daudzfunkcionālajiem centriem

  Kā iegūt vēlamo rezultātu:
  • Personīgi
  • Ar likumīgā pārstāvja starpniecību
  • Caur daudzfunkcionālajiem centriem


 2. Termiņi
  Pakalpojuma izpildīšanas termiņš:
  1 darba diena

  Termiņš, cik ilgā laikā iesniegumam par pakalpojumu jabūt reģistrētam:
  1 darba diena

 3. Saņēmēju kategorijas:
  • Juridiskas personas
  • Ārvalstu pilsoņi
  • Bezvalstnieki


 4. Pamats pakalpojuma saņemšanai: 
  Par pamatojumu valsts pakalpojuma saņemšanai vispirms jāiesniedz tieši no Pieņemošās puses vai ārvalstu pilsoņa, kā arī ar pasta starpniecību Krievijas Krievijas Iekšlietu ministrijas Galvenās migrācijas lietu pārvaldes Teritoriālaja orgāna paziņojums par ierašanos papildus pievienojot visus nepieciešamos dokumentus..

 5. Pakalpojuma rezultāts
  Reģistrēšana.