Vispārējie noteikumi

Vispārējie noteikumi

Cienījamie apmeklētāji!

Pirms vīzu centra apmeklējuma uzmanīgi izlasiet  sekojošo informāciju.

Efektīvu darba apstākļu izvedošanai un klientu drošības nodrošināšanai, Vīzu centrā aizliegts:

  • fotografēt un filmēt;
  • smēķēt, lietot alkoholiskos dzērienus un pārtikas produktus. Izņēmums var būt  gadījumā, kad medicīnisku apsvērumu dēļ ēdienreizes sakrīt ar Vīzu centra apmeklējuma laiku;
  • skaļi runāt, trokšņot, runāt rupjības, apvainot un aizskart Vīzu centra darbiniekus un apmeklētājus;
  • runāt pa mobilo telefonu vai izmantot citus  saziņas līdzekļus;
  • klausīties mūziku bez austiņām;
  • citādi traucēt apmeklētājus un Vīzu centra darba  režīmu.

Vīzu centrā aizliegts ienest sekojošus priekšmetus:

  • jebkura veida šaujamos un pneimatiskos ieročus (neatkarīgi no atļaujas un licences);
  • elektrošoku, aerosolu baloniņus un citus aizsardzības līdzekļus, aukstos ieročus un asus priekšmetus, tostarp galda piederumus;
  • viegli uzliesmojošas, sprādzienbīstamas, indīgas un toksiskas vielas un priekšmetus (petardes,  degmaisījumus, gāzes balonus).

Dotais saraksts nav pilnīgs un Vīzu centra darbinieki tiesīgi aizliegt ienest Vīzu centrā priekšmetus, kas apdraud apkārtējo drošību.

Cienījamie apmeklētaji!

Lūdzam atturēties no Vīzu centra apmeklējuma ar lielām somām un čemodāniem, kas var apgrūtināt nepieciešamības gadījumā cilvēku evakuēšanu.

Uzmanību: Lūdzam pievērst uzmanību aizdomīgiem cilvēkiem un  priekšmetiem, kas atstāti bez uzraudzības Vīzu centra telpās. Aizdomu gadījumā lūdzam griezties pie Vīzu centra darbiniekiem.

Lūdzam ņemt vērā, ka Vīzu centra administrācija ir tiesīga atteikt un pārtraukt dokumentu pieņemšanu no apmeklētajiem, kuri ignorē iepriekš minētos noteikumus un lūgt atstāt Vīzu centra telpas.

Pateicamies par sapratni!