Normatīvo aktu bāze

Normatīvo aktu bāze

Šajā sadaļā Jūs varat iepazīties ar kārtību un noteikumiem vīzas saņemšanai, kā arī vīzu termiņiem, kas noteikti ar Krievijas Federācijas starptautiskajiem nolīgumiem.

Lai iepazītos ar dokumentu saturu, apmeklējiet interneta vietni www.kdmid.ru

  1. Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Krievijas Federāciju par atvieglotu īstermiņa vīzu izsniegšanu Eiropas Savienības un Krievijas Federācijas pilsoņiem puses

  2. Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības Vienošanās par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu