Darījumu vīza

Darījumu vīza

Svarīgi zināt

Parasta darījuma vīza tiek izsniegta Latvijas, citu valstu pilsoņiem un bezvalstniekiem, kas ieceļo Krievijas Federācijā darījuma vizītē (pārrunas, semināri, konferences, tikšanās ar darījuma partneriem).

Tiek izsniegta uz ielūguma pamata ko izsniedz Krievijas Iekšlietu ministrijas Galvenās migrācijas lietu pārvaldes Teritoriālajais orgāns, Krievijas Federācijas Ārlietu ministrija (МИД), vai arī uz uzņēmējpersonas rakstveida uzaicinājuma pamata*.

Darījuma vīza var būt vienreizēja vai divreizēja ar termiņu līdz 90 dienām, vai daudzkārtēja ar termiņu līdz 1 gadam (ja vien Krievijas Federācijas starptautiskajā līgumā nav noteikta cita kārtība).

Uzmanību! Ar vairākkārtēju vīzu ārvalstu pilsoņi var uzturēties Krievijas teritorijā ne ilgāk par 90 dienām (kopskaitā vai nepārtraukti) ikreizējā 180 dienu periodā.

*Uzņēmējpersonas rakstveida uzaicinājums. Minētajam dokumentam jābūt noformētam uz ielūdzošās uzņēmējpersonas oficiālās veidlapas ar visiem tās rekvizītiem, kā arī tajā jābūt norādītiem:

 1.  par ielūgto personu: vards un uzvārds, dzimšanas datums, dzimums, pilsonība, personas apliecinoša dokumenta numurs, brauciena termiņš un mērķis, braucienu skaits, brauciena maršruts;
 1. ja uzaicinātājs ir juridiska persona (uzņēmums vai organizācija): pilns tās nosaukums, adrese, nodokļu maksātāja identifikācijas numurs, reģistrācijas numurs, personas, kas paraksta uzaicinājumu vārds, uzvārds un ieņemamais amats, zīmogs.

Niepieciešamie dokumenti

Vienreizējas, divreizējas vai daudzkārtējas darījuma vīzas saņemšanai nepieciešams iesniegt šādus dokumentus:

 1. Ielūgumu iebraukšanai Krievijas Federācijā, izsniegtu Krievijas Iekšlietu ministrijas Galvenās migrācijas lietu pārvaldes Teritoriālaja orgānā vai
  Krievijas Ārlietu ministrijas lēmumu par vīzas izsniegšanu, vai
  rakstisku lūgumu no Krievijas pieņemošās organizācijas;
 2. Derīgu valsts pasi(+ pases galvenās atvēruma lapas kopija), kurā ir vismaz 2 tīras lappuses, kas ir paredzētas vīzām, tās derīguma termiņš nedrīkst beigties agrāk kā 6 mēnešus pēc vīzas derīguma termiņa beigām;

 3. Aizpildītu pieteikuma anketu interneta vietnē visa.kdmid.ru, izdrukātu un personīgi parakstītu;
  (ir iespējams izmantot anketas aizpildīšanas pakalpojumu vīzu centrā);

 4. Krāsainu fotogrāfiju 3.5x4.5 cm ar skaidru sejas attēlu pretskatā uz balta fona, bez brillēm ar tonētiem stikliem un bez galvassegas ( izņemot tos pilsoņus, kuri to nacionālās vai reliģiskās piederības dēļ ar galvassegu attēloti pases fotogrāfijā);
 5. Ceļojuma apdrošināšanas polise, kas derīga Krievijas Federācijas teritorijā visu vīzas derīguma termiņu, izņemot gadījumos, kas balstīti uz savstarpīguma principa ( ir iespējams noformēt vīzu centrā).

Pievērsiet uzmanību! Ceļojuma apdrošināšanas polisē jābūt norādītam:

 1. līguma slēgšanas datumam;
 2. polises numuram;
 3. apdrošinājuma ņēmēja vārdam, uzvārdam;
 4. apdrošinātāja rekvizītiem;
 5. polises derīguma termiņam jāsedz viss uzturēšanās periods Krievijas teritorijā noformējot vienreizēju vai divreizēju vīzu, pirmās iebraukšanas termiņš noformējot daudzkārtēju vīzu;
 6. medicīnisko un medicīniskā transporta pakalpojumu uzskaitījumam, ieskaitot mirstīgo atlieku pārvešanu;
 7. darbības teritorijai – visa pasaule, tai skaitā Krievijas Federācija; Eiropa, ieskaitot Krieviju;
 8. apdrošinātāja paraksts un zīmogs;
 9. apdrošinājuma ņēmēja parakstam.

Izskatīšanai netiek pieņemtas apdrošināšanas polises un apstiprinājuma vēstules, kas nesatur iepriekšminētās ziņas,veidlapas ar apdrošināšanas uzņēmumu zīmogiem utt., kā arī dokumenti, kas nav saskaņā ar likumdošanā noteiktiem kritērijiem.

Visām likumdošanas  prasībām atbilstošu apdrošināšanu var noformēt Vīzu centrā

Konsulāro nodevu un servisa iemaksu veic tieši vīzu centrā.

Konsuls ir tiesīgs pieprasīt pamatojuma esamības apstiprinājumu daudzkārtējas ilggadējas vīzas  izsniegšanai. Daudzkartējas darījumu vīzas noformēšanai ar termiņu līdz 1 gadam uz Krievijas uzņemošās organizācijas rakstveida uzaicinajuma pamata nepieciešams uzrādīt  iepriekšējās vīzas kopiju, kura tika izmantota iepriekšējo 12 mēnešu laikā ( der visas vīzas, izņemot tranzīta vīzu!). Daudzkartejās darījumu vīzas noformēšanai ar termiņu no 2 līdz 5 gadiem  uz Krievijas uzņemošās organizācijas rakstveida ielūguma pamata vīzas pieteicējam jāuzrāda 2  izmantotas daudzkartējas vīzas  2 iepriekšējo gadu laikā. Daudzkārtēju darījumu vīzu izsniegšana ir iespējama tikai uz uzaicinājuma origināla pamata.

Pievērsiet uzmanību! Ja Jūs neesat Latvijas valsts pilsonis, papildus nepieciešams iesniegt:

Pastāvīgā uzturēšanās atļauja Latvijā ar termiņu vairāk par 90 dienām sekojošo valstu pilsoņiem: Albānija, Bahreina, Venecuēla, Haiti, Ēģipte, Īrija, Lesoto, Lībija, Maķedonija, Mali, Jaunzēlande, Apvienotie Arābu Emirāti, Omāna, Korejas Republika, Saūda Arābija, Apvienotā Lielbritānijas Karaliste un Ziemeļīrija, Sjerraleone, Ekvatoriālā Gvineja, Dienvidāfrikas Republika, Japāna.

Atkarībā no valsts likumdošanas dokumentāls apliecinājums pastāvīgās uzturēšanās atļaujai Latvijā vairāk par 90 dienām var būt mācību vai darba vīza, darba atļauja, uzturēšanās atļauja utt.

Pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā vai cits analogs dokuments sekojošo valstu pilsoņiem: Alžīrija, Angola, Afganistāna, Bangladeša, Vjetnama, Grūzija, Indija, Irāka, Irāna, Ķīna, KTDR, Nepāla, Nigērija, Pakistāna, Ruanda, Sīrija, Somālija, Čada, Šrilanka, Etiopija.

Tarifi un termņi

VIENKĀRTĒJA DARĪJUMU VĪZA

Izskatīšanas termiņš Vīza zem atslēgas * Iesniegtās dokumentu paketes apstrāde**
7-10 darba dienas 80 € 65 €
līdz 5 darba dienām 120 € 100 €

DIVKĀRTĒJA DARĪJUMU VĪZA

Izskatīšanas termiņš Vīza zem atslēgas * Iesniegtās dokumentu paketes apstrāde**
7-10 darba dienas 80 € 65 €
līdz 5 darba dienām 120 € 100 €

DAUDZKĀRTĒJA DARĪJUMU VĪZA

Izskatīšanas termiņš Vīza zem atslēgas * Iesniegtās dokumentu paketes apstrāde**
7-10 darba dienas 90 € 65 €
līdz 5 darba dienām - € 100 €

* Cenā iekļautas visas nepieciešamās nodevas, vīzu centra servisa maksa, PVN un ir       galēja, iesniedzot pasi, fotogrāfiju un apdrosināšanu.

** Cenā iekļauta konsulārā un servisa iemaksa (ieskaitot PVN).Nepieciešams iesniegt pasi,    pases kopiju, ielūgumu, anketu, fotogrāfiju, apdrosināšanu.

Svarīgi!  Ja Jūs esat bezvalstnieks vai neesat Latvijas valsts vai Eiropas Savienības pilsonis, lūdzam precizēt Jūsu vīzas izmaksas pie Krievijas vīzu centra operatora zvanu-centrā.

Vīzu izmaksas un izskatīšanas termiņi citu valstu pilsoņiem un bezvalstniekiem tiek noteikti saskaņā ar "Tarifiem par konsulāro darbību veikšanu Krievijas Federācijas konsulārajās iestādēs".


Vīzas pārnešana vai atjaunošana neatkarīgi no pilsonības

Nodeva par konsulārajām darbībām Servisa iemaksa
(ieskaitot PVN)
34 € 31 €

Pievērsiet uzmanību! Pirms dokumentu iesniegšanas vīzas pārnešanai vai atjaunošanai, lūdzam konsultēties ar operatoru par kārtību, dokumentu sarakstu, kā arī izskatīšanas termiņiem Krievijas vīzu centra zvanu-centrā.

 

Anketas aizpildīšana

Krievijas vīzu centrā varat izmantot anketas aizpildīšanas pakalpojumu. Samaksa par sniegto  pakalpojumu tiek iekasēta papildus  servisa iemaksai un sastāda 5 €. Pēc dotā pakalpojuma varat griezties vīzas noformēšanas dokumentu iesniegšanas brīdī. Izvēloties pakalpojumu “Vīza zem atslēgas”, mēs aizpildīsim Jums anketu bezmaksas.

Aizpildīt anketu

Lai aizpildītu anketu, apmeklējiet mājas lapu visa.kdmid.ru


Anketas aizpildīšana

Krievijas vīzu centrā Jūs varat izmantot vīzas anketas aizpildīšanas pakalpojumu. Papildus servisa iemaksai šī pakalpojuma cena ir 5 EUR. Šo pakalpojumu Jūs varat saņemt, iesniedzot dokumentus vīzas noformēšanai.

“Vīza zem atslēgas”

Pēc mūsu klientu dzudzkārtējiem lūgumiem, ar mērķi paplašināt piedāvāto pakalpojumu spektru,Krievijas vīzu centrā tagad varat izmantot kompleksu Krievijas vīzas noformēšanas pakalpojumu.