Tūrisma vīza

Tūrisma vīza

Svarīgi zināt

Parasta tūrisma vīza tiek izsniegta Latvijas, citu valstu pilsoņiem un bezvalstniekiem, kuri vēlas īslaicīgi uzturēties valstī tūrisma nolūkos (kultūras pasākumu apmeklēšana, ekskursijas, ievērojamu vietu apmeklēšana) pamatojoties uz Krievijas organizācijas (tūroperatora) apstiprinājuma par ārvalstu tūrista uzņemšanu.

Maksimālais uzturēšanās laiks Krievijā ar tūrisma vīzu- līdz 30 diennaktīm.

Ieceļošanas mērķis var būt arī dalība īslaicīgās darījumu pārrunās, izstādēs vai izsolēs, kā arī medicīniskas konsultācijas vai pārbaudes. Tādā gadījumā ārvalstu tūrista uzņemšanas apstiprinājumā ailē „brauciena mērķis” tiek norādīts „mērķa tūrisms”, bet vīza tiek izsniegta uz attiecīgai darbībai nepieciešamo dienu skaitu saskaņā ar termiņu, kas norādīts uzturēšanās apstiprinājumā (bet ne ilgāk par 30 dienām).

Tūrisma vīza tiek izsniegta vienreizējai vai divreizējai iebraukšanai Krievijas Federācijā.

Divreizēja tūrisma vīza ārvalstu pilsonim tiek izsniegta tikai tad, ja saskaņā ar dokumentiem, uzturēšanās laikā paredzēts apmeklēt Krievijas kaimiņvalstis (NVS, Baltijas valstis) vai valstis, no kurām atgriežoties ir jāšķērso Krievijas teritorija (piemēram, Ķīnu, Mongoliju). Turklāt maršrutam ir jābūt norādītam tūrisma ceļvedī (vai ārvalstu tūrista uzņemšanas apstiprinājumā, ko izsniedz uzņemošā Krievijas organizācija).

Maksimālais uzturēšanās laiks Krievijā ar tūrisma vīzu – līdz 30 diennaktīm.

Niepieciešamie dokumenti

Dokumenti, kas jāiesniedz vienreizējas vai divreizējas tūrisma vīzas saņemšanai:

 1. Ārzemju tūrista uzņemšanas apstiprinājums no Krievijas organizācijas, kas strādā tūrisma pakalpojumu jomā, kuras dati reģistrēti Vienotā Federālā Tūroperatoru reģsitrā;

 2. Derīgu valsts pasi, kurā ir vismaz 2 tīras lappuses, kas ir paredzētas vīzām, tās derīguma termiņš nedrīkst beigties agrāk kā 6 mēnešus pēc vīzas derīguma termiņa beigām;

 3. Aizpildītu pieteikuma anketu interneta vietnē visa.kdmid.ru, izdrukātu un personīgi parakstītu;

  (ir iespējams izmantot anketas aizpildīšanas pakalpojumu vīzu centrā)

 4. Krāsainu fotogrāfiju 3.5x4.5 cm ar skaidru sejas attēlu pretskatā uz balta fona, bez brillēm ar tonētiem stikliem un bez galvassegas (izņemot tos pilsoņus, kuri to nacionālās vai reliģiskās piederības dēļ ar galvassegu  attēloti pases fotogrāfijā);

 5. Ceļojuma apdrošināšanas polise, kas derīga Krievijas Federācijas teritorijā visu vīzas derīguma termiņu, izņemot gadījumos, kas balstīti uz savstarpīguma principa. ( ir iespējams noformēt Vīzu centrā)

Pievērsiet uzmanību! Ceļojuma apdrošināšanas polisē jābūt norādītam:

 1. līguma slēgšanas datumam;
 2. polises numuram;
 3. apdrošinājuma ņēmēja vārdam, uzvārdam;
 4. apdrošinātāja rekvizītiem;
 5. polises derīguma termiņam jāsedz viss uzturēšanās periods Krievijas teritorijā noformējot vienreizēju vai divreizēju vīzu, pirmās iebraukšanas termiņš noformējot daudzkārtēju vīzu;
 6. medicīnisko un medicīniskā transporta pakalpojumu uzskaitījumam, ieskaitot mirstīgo atlieku pārvešanu;
 7. darbības teritorijai – visa pasaule, tai skaitā  Krievijas Federācija; Eiropa, ieskaitot Krieviju;
 8. apdrošinātāja paraksts un zīmogs;
 9. apdrošinājuma ņēmēja parakstam.

Izskatīšanai netiek pieņemtas apdrošināšanas polises un apstiprinājuma vēstules, kas nesatur iepriekšminētās ziņas,veidlapas ar apdrošināšanas uzņēmumu zīmogiem utt., kā arī dokumenti, kas nav saskaņā ar likumdošanā noteiktiem kritērijiem.

Visām likumdošanas  prasībām atbilstošu apdrošināšanu var noformēt Vīzu centrā

Konsulāro nodevu un servisa iemaksu veic tieši vīzu centrā.

Konsuls ir tiesīgs pieprasīt ārzemju tūrista uzņemšanas oriģinālu, gadījumā ja izskatīšanai  tika iesniegta augstāk minēta dokumenta kopija. Viesnīcas rezervācijas apstiprinājums nav tūrisma vīzas izsniegšanas pamatojums.

Pievērsiet uzmanību! Ja Jūs neesat Latvijas valsts pilsonis, papildus nepieciešams iesniegt:

Pastāvīgā uzturēšanās atļauja Latvijā ar termiņu vairāk par 90 dienām sekojošo valstu pilsoņiem: Albānija, Bahreina, Venecuēla, Haiti, Ēģipte, Īrija, Lesoto, Lībija, Maķedonija, Mali, Jaunzēlande, Apvienotie Arābu Emirāti, Omāna, Korejas Republika, Saūda Arābija, Apvienotā Lielbritānijas Karaliste un Ziemeļīrija, Sjerraleone, Ekvatoriālā Gvineja, Dienvidāfrikas Republika, Japāna.

Atkarībā no valsts likumdošanas dokumentāls apliecinājums pastāvīgās uzturēšanās atļaujai Latvijā vairāk par 90 dienām var būt mācību vai darba vīza, darba atļauja, uzturēšanās atļauja utt.

Pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā vai cits analogs dokuments sekojošo valstu pilsoņiem: Alžīrija, Angola, Afganistāna, Bangladeša, Vjetnama, Grūzija, Indija, Irāka, Irāna, Ķīna, KTDR, Nepāla, Nigērija, Pakistāna, Ruanda, Sīrija, Somālija, Čada, Šrilanka, Etiopija.

Tarifi un termņi

Latvijas un Eiropas Savienības pilsoņiem

Izskatīšanas termiņš “Vīza zem atslēgas”* Iesniegtās dokumentu paketes apstrāde**
Vienreizēja, divreizēja vīza    
7-10 darba dienas 70 € 65 €
līdz 5 darba dienām 110 € 100 €

* Cenā iekļautas visas nepieciešamās nodevas, vīzu centra servisa maksa, PVN un ir galēja, iesniedzot pasi, fotogrāfiju un apdrosināšanu.

** Cenā iekļauta konsulārā un servisa iemaksa (ieskaitot PVN).Nepieciešams iesniegt pasi, pases kopiju, ielūgumu, anketu, fotogrāfiju, apdrosināšanu.

Svarīgi!   Ja Jūs esat bezvalstnieks vai neesat Latvijas valsts vai Eiropas Savienības pilsonis, lūdzam precizēt Jūsu vīzas izmaksas pie Krievijas vīzu centra operatora zvanu-centrā.

Vīzu izmaksas un izskatīšanas termiņi citu valstu pilsoņiem un bezvalstniekiem tiek noteikti saskaņā ar “Tarifiem par konsulāro darbību veikšanu Krievijas Federācijas konsulārajās iestādēs”.

 

Lai aizpildītu anketu, apmeklejiet mājaslapu visa.kdmid.ru vai izmantojiet Vīzu centra operatora anketas aizpildīšanas pakalpojumu.

 

Anketas aizpildīšana

Krievijas vīzu centrā varat izmantot anketas aizpildīšanas pakalpojumu. Samaksa par sniegto  pakalpojumu tiek iekasēta papildus  servisa iemaksai un sastāda 5 €. Pēc dotā pakalpojuma varat griezties vīzas noformēšanas dokumentu iesniegšanas brīdī. Izvēloties pakalpojumu “Vīza zem atslēgas”, mēs aizpildīsim Jums anketu bezmaksas.

“Vīza zem atslēgas”

Pēc mūsu klientu dzudzkārtējiem lūgumiem, ar mērķi paplašināt piedāvāto pakalpojumu spektru,Krievijas vīzu centrā tagad varat izmantot kompleksu Krievijas vīzas noformēšanas pakalpojumu.